‘Lekker Productief’

Af en toe wordt u geconfronteerd met een lang-durig afwezige medewerker of een vacature. Soms wil de politiek veel tegelijk. Op zulke
mo-menten komt u handen tekort. VanRijn is snel ingewerkt en levert de producten op die u nodig heeft. Dat kan gaan om omvangrijke projecten, maar bijvoorbeeld ook om beleidsnota’s, onder-zoeken, een presentatie, een verordening of een voorraad subsidieverzoeken. Wij maken de werk-voorraad voor u inzichtelijk, zodat u prioriteiten kunt stellen. De medewerker komt terug in een geordende omgeving en de prioritaire klussen zijn inmiddels tijdig afgehandeld.