‘Lekker Politiek’

Den Haag bedenkt veel mooie nieuwe wetten
en regels die gemeenten uit moeten voeren. Meestal krijgt u maar heel weinig tijd om de Haagse wensen om te zetten in lokaal beleid dat ook nog te betalen is. VanRijn begeleidt uw raad bij het stellen van kaders en is gespecialiseerd in participatietrajecten. Niet alleen de deskundigen in uw gemeente (intern en extern), maar ook de burgers waar het beleid over gaat worden mee-genomen in een creatief denkproces. Haalbaar-heid en draagvlak zijn daarbij begrippen die centraal staan. Op basis van een heldere planning weet u precies waar u aan toe bent.