‘Lekker Helder’

Projectmatig werken is erg handig als u een om-vangrijke klus hebt liggen waarbij een duidelijk resultaat geleverd moet worden binnen een be-paalde tijd. Zeker wanneer meerdere medewer-kers van uw organisatie of zelfs daarbuiten be-trokken zijn. VanRijn is sterk in projectmanage-ment. Wij zorgen ervoor dat de deskundigheid van uw medewerkers en partners optimaal benut wordt. Wij ondersteunen u bij het opstellen van de projectopdracht en samen-stellen van het projectteam. Wij leveren u graag een ervaren, deskundige en enthousiaste projectleider. Mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden zijn onze troeven.