‘Lekker Herkenbaar’

Als u met VanRijn werkt, is Danielle Arends degene die uw opdracht uitvoert. Zij heeft ruime werkervaring als projectmanager. Zij was pro-jectleider voor de invoering van de Wet maat-schappelijke ondersteuning in de gemeente Helmond en voor de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in de gemeente Nijmegen. Daarnaast heeft zij ervaring als (interim) leidinggevende bij diverse gemeen-ten en een non-profitorganisatie. Zij is inhoudelijk goed op de hoogte van de verschillende werk-velden, doordat zij regelmatig beleidswerk blijft doen voor gemeenten. Email: da@vanrijnpb.nl